Search

Miljöteknikfinansiärer

Våra partners har viktiga roller som experter inom sina respektive områden. Här presenterar vi våra finansiärer inom miljöteknik.

Exportkreditnämndens logotyp, leder till deras webbplats.

Export kreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har i uppdrag att främja svensk export genom att försäkra exportföretag, så att de kan genomföra fler säkra affärer.

Industrifondens logotyp, leder till deras webbplats.

Industrifondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster investerar i tillväxtföretag och arbetar aktivt tillsammans med drivna entreprenörer och företagare.

Nordiska Miljöfinansieringsbolagets (NEFCO) logotyp, leder till deras webbsida.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en internationell finansinstitution som beviljar lån och investerar kapital i företag.

Sidas logotyp, leder till deras webbplats.

Sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. De skapar förutsättningar för fattiga att förbättra sina levnadsvillkor.

Svensk exportkredits logotyp, leder till deras webbplats.

Svensk Exportkredit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhar i uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Swedfunds logotyp, leder till deras webbplats.

Swedfundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader.