Search

Primozone hindrar kemikalierna att nå havet

Bilden visar Primozones mobila ozonsystem.

Rester av läkemedel som följer med avloppsvattnet ut i havet är ett stort problem, över hela världen. I ett pilotprojekt som utförs på tio olika avloppsreningsverk i Skåne och Blekinge har man reducerat mängden läkemedel i vattnet med ett ozonsystem framtaget av Primozone.

Att man kan reducera mängden läkemedelsrester i vattnet med ozon är redan konstaterat i ett stort antal studier. Olika avloppsreningsverk har dock olika förutsättningar avhängigt bland annat storlek, befolkningsstruktur, kringliggande miljö och reningsteknologi. För att få en så bred bild som möjligt av till exempel vilken ozon-dos som krävs för att få bort läkemedelsrester under olika förutsättningar, testas därför tekniken på flera anläggningar med Primozone's mobila ozonsystem.

Spåren av läkemedel påverkar fiskar

Anledningen till att det satsas på just läkemedel är att en stor del av dessa substanser passerar kroppen och hamnar i avloppsreningsverket via urinen och kommer ut på andra sidan utan nämnvärd reduktion. Det har bland annat visat sig att fiskar kan bli tvåkönade om de simmar i vatten med rester av p-piller. Enligt forskare är det bara en tidsfråga innan vi börjar se följder även hos människor.

Mobil anläggning

Den mobila pilotanläggningen är framtagen av Primozone som tillverkar högteknologiska ozongeneratorer och ozonsystem för vattenrening. Ozonet slår sönder de giftiga läkemedelssubstanserna och gör dem harmlösa.

Primozone utvecklar och marknadsför energieffektiva ozongeneratorer, främst för användning inom vattenrengörings- och luftreningssystem, över hela världen. Med stöd från Tillväxtverket har Primozone tagit fram en mobil anläggning som kan testas på befintliga reningsverk.

Ladda ner faktablad

Bild på framsidan av Primezone's folder.

Klicka på bilden eller på länken, faktablad om Primozone för att ladda ner faktablad om mobil ozonteknologi.


Faktablad om Primozonelänk till annan webbplats

Vill du veta mer om Primozone Production AB?

Genrebild för vattenrening.

På vår internationella webbplats kan du läsa mer om Primozone.

Primozone (in English)länk till annan webbplats