Search

Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen. Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten.

Hållbara vattenlösningar för utvecklingsländer

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Svenska företag kanske inte kan lösa hela världens vatten- och avloppshanteringsproblem. Vi kan däremot spela en viktig roll genom att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Letar du efter företag inom detta område?

Från 3 maj är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Tillväxtverket kommer att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Du hittar företag på IVL:s webbplats och kan enkelt söka fram företag inom olika områden och utifrån företagets storlek.

IVL:s databas Find Swedish Cleantech (in Englishlänk till annan webbplats)länk till annan webbplats

Europeisk kinaplattform, CEWP

Bild på en droppe vatten

På CEWP:s webbplats kan du hitta event, nyheter och publikationer som handlar om vatten. Denna plattform ingår i EU Water Initiative.

CEWP:s webbplats för nyheter och event (in English)länk till annan webbplats