Search

Hållbart byggande

Svenska byggföretag ligger långt framme inom grönt byggande och hållbar infrastruktur. Särskilt framgångsrika har företagen varit inom trä­byggnation och resurssnåla boendelösningar som exempelvis passiva hus.

Varje år flyttar cirka 50 miljoner människor till städer runt om i världen. Städerna lockar med möjligheter till utbildning, arbete och utveckling. Effektiv stadsplanering är något som efterfrågas allt mer i världens alla hörn och Sverige har under en lång tid jobbat med både tekniklösningar och tjänster inom hållbar infrastruktur.

Hållbar stadsutveckling på svenskt sätt

Utveckling av hållbara stadsdelar och regioner ställer stora krav på planering av infrastruktur. Innovativa tekniklösningar inom hållbart byggande kan vara energi- och vatteneffektivitet, värme och kyla, förnybara material och god inomhusmiljö, som alla måste fungera i harmoni med varandra.

Svenska företag har drivit en rad framgångsrika projekt som exempelvis

Allt fler länder efterfrågar idag den svenska modellen för hållbar stadsplanering. För att möjliggöra export behövs det systemlösningar där flera företag går ihop och erbjuder ett samlat koncept. Därför har Business Sweden i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram konceptet SymbiCity.

Till webbplatsen SymbioCity (in English)länk till annan webbplats

Letar du efter företag inom detta område?

Från 3 maj är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Tillväxtverket kommer att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Du hittar företag på IVL:s webbplats och kan enkelt söka fram företag inom olika områden och utifrån företagets storlek.

IVL:s databas Find Swedish Cleantech (in English)länk till annan webbplats