Search

Hållbara material

Sverige har världsledande företag inom material-, tillverkning- och förpackningsindustrin. Den expertis som kommer från dessa områden har skapat en innovativ miljö för många nya teknikföretag.

Klimatförändringar, miljögifter och stigande oljepriser är starka drivkrafter för att utveckla moderna material som kommer från naturliga och förnybara resurser.

Fossiloberoende till 2030

Hållbar Kemi 2030 är ett viktigt initiativ där en grupp ledande kemiföretag deltar i ett samarbete, där den gemensamma ambitionen är att öka produktionen av hållbara produkter och uppnå fossiloberoende till 2030. Målet är också att skapa ett internationellt forskningscentrum för att utveckla nya metoder, produkter och bränslen.

Hållbart Kemi 2030länk till annan webbplats

Starka synergier med skogsindustrin

Det goda samspelet mellan kemiindustrin och Sveriges starka skogsindustri är avgörande faktorer för att utveckla framgångsrika biobaserade kemikalier och hållbara material. Sverige är därmed unikt lämpat att leda utvecklingen inom biobaserade produkter, grön kemi och avancerade material.

Letar du efter företag inom detta område?

Från 3 maj är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Tillväxtverket kommer att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Du hittar företag på IVL:s webbplats och kan enkelt söka fram företag inom olika områden och utifrån företagets storlek. storlek.

IVL:s databas Find Swedish Cleantech (in English)länk till annan webbplats