Search

Energieffektivisering

Svenska företag ligger i framkant inom energieffektivisering. Områden som vi ligger långt fram inom är värme och kyla, energilagringssystem och smarta elnät.

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. På så vis hushålls det bättre med naturresurser och miljö.

Världsledande inom fjärr- och bergvärme

Historiskt har Sverige under en lång tid utvecklat system för energieffektivisering både inom kommersiella fastigheter och industrin. Utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i landet är en bidragande faktor där majoriteten av all värme produceras av energi från avfall som annars skulle ha gått till spillo. Vi är också ett föregångsland inom fjärrkyla och den första anläggningen kom i drift redan 1992. Sverige är även pionjärer inom bergvärme där vi har installerat fler system än något annat land, vilket i sin tur skapat förutsättningar för världsledande leverantörer inom värmepumpar idag.

På väg mot ett smartare elnät

Redan 2009 försågs alla svenska hushåll med elmätare, vilket har bidragit till att många fastighetsägare har insett fördelarna med energieffektivisering och de besparingar som kan göras. Nästa steg är utbyggnad av smarta elnät som kan ta hand om en ökad andel förnybar elproduktion för att vi ska kunna använda el mer effektivt. Svenska aktörer ligger långt fram i teknikutvecklingen och systemkunnande, och kommer att vara först i världen med att bygga ett komplett smart nät för hela stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Information om Norra Djurgårdsstadenlänk till annan webbplats

Letar du efter företag inom detta område?

Från 3 maj är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Tillväxtverket kommer att driva och utveckla den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Du hittar företag på IVL:s webbplats och kan enkelt söka fram företag inom olika områden och utifrån företagets storlek.

IVL:s databas Find Cleantech Companies (in English)länk till annan webbplats