Search

Om miljöteknik

Vill du veta mer om hur ett litet land som Sverige kunnat bli så stora inom miljöteknik? Se Business Swedens och Assets engelska kortfilm om svensk miljöhistoria.

Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik. Bakom framgången ligger bland annat höga krav på vattenrening, avfallshantering och långtgående regler mot utsläpp av miljöstörande ämnen.

Läs om lyckade affärer

Under alla miljöteknikområden finns goda exempel där företag berättar om hur de har lyckats med sina affärer.

Vill du tipsa oss?

Tipsa oss gärna om goda företagsexempel och aktuell fakta inom miljöteknikområdet genom att mejla till swedishcleantech(at)tillvaxtverket.se.