Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen swedishcleantech.se.

Logotyp, Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Närings­departementet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.

Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste erbjudanden.

Bidrag inom fasen Starta

Bidrag inom fasen Växa

Bidrag inom fasen Exportera

Rådgivning inom fasen Exportera