Sida

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. De skapar förutsättningar för fattiga att förbättra sina levnadsvillkor.

Logotyp, Sida

Sida erbjuder olika typer av finansieringslösningar och stödjer insatser för att minska fattigdomen som Sverige har särskilt kunnande och erfarenhet inom.