Sida

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. De skapar förutsättningar för fattiga att förbättra sina levnadsvillkor.