Viable Cities

Viable Cities mission är att uppnå klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Logotyp, Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer kopplat till de globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030 - och Parisavtalet.

Viable Cities leds av KTH och samlar ett 70-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Viable Cities mission är att uppnå klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Programmets tidsram är 2017–2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.