SIP LIGHTer

Vi har förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges industriella styrkeområden.

Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska innovationsområdena, varav SIP LIGHTer är ett av dem. De andra är Produktion2030, Metalliska material, STRIM samt PiiA. Totalt har 17 program beviljats.

SIP LIGHTer startade i oktober 2013 och är en långsiktig satsning som bygger på Lättviktsagendan. Finansieringen sker i fyra etapper om tre år per etapp. Den första pågick mellan 2013 och 2016, den andra mellan 2017 och 2019. Den tredje och nuvarande sträcker sig från 2020 till 2022 och färdriktningen finns angiven i Lättviktsagendan som siktar mot 2039. Inför varje ny etapp sker en utvärdering av den förra.

SIP LIGHTer har många verksamheter både inom forskning, finansiering av innovationsprojekt, småföretagssatsningar, lokala noder samt nätverk för både doktorander samt för intresserade av produktoptimering.