InfraSweden

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I programmet samarbetar olika intressenter från industri, akademi och institut mot visionen att uppnå en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045.

InfraSweden stöttar innovatörer och projektgrupper med finansiering av projekt som rör innovationer av transportsystemet. Projektstöd kan sökas i en årlig projektutlysning som pågår från november till februari. Utöver den årliga utlysningen kan projektstöd erhållas för att medverka i internationella forskningskonsortier. Dessutom arrangerar InfraSweden innovationstävlingar där vinnaren får projektfinansiering för att utveckla innovationen vidare.

I rollen som strategiskt innovationsprogram inom transportinfrastruktur bjuder InfraSweden in till olika evenemang som syftar till att lyfta branschen. Resultat från programmets över 160 projekt tas vidare genom samverkan mellan företagare, forskare och behovsägare.