Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network, EEN erbjuder stöd till företag för att öka internationaliseringen. Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinator för Enterprise Europe Network i Sverige.

Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland Almi, forskningsinstitut med flera.

Nätverket i Sverige har utvecklat integrerade och kostnads­effektiva tjänster som är både allmänt breda och smalt specialinriktade.

Rådgivning inom fasen Växa

Rådgivning inom fasen Exportera