Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network, EEN erbjuder stöd till företag för att öka internationaliseringen. Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinator för Enterprise Europe Network i Sverige.

Vi vänder oss till små och medelstora företag med internationella ambitioner. Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft?

Vi snabbar på dina internationella affärer genom personlig kostnadsfri rådgivning, innovationscoachning och tillgång till våra internationella affärskontakter.

Enterprise Europe Network är väl etablerade i 67 länder med 3000 kollegor. Tillsammans med våra 600 partnerorganisationer/partners hjälper vi dig att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader.

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Rådgivning inom fasen Växa

Rådgivning inom fasen Exportera