Bioinnovation

Bioinnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

Logotyp, BIO Innovation

I dagsläget har programmet ett 50-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut.

För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. Därför finns Bioinnovation.

Bioinnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Våra mål:

  • Skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.
  • Skapa nya samarbetsformer.
  • Skapa systematiskt lärande.
  • Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till en bioekonomi.