Bioinnovation

Bioinnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

Logotyp, BIO Innovation

Vi har en vision – att Sverige har ställt om till en cirkulär bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar.

Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer. Därför finns BioInnovation. BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.

Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör vi genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Våra mål:

  • Skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.
  • Skapa nya samarbetsformer.
  • Skapa systematiskt lärande.
  • Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till en bioekonomi.