Exportkredit­nämnden

Exportkreditnämnden, EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt.

Logotyp, EKN

EKN:s garantier ger exportföretagen möjlighet till en bättre finansiering hos sin bank och därmed kan exportföretagen erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor.

Vad kan EKN göra för dig?

EKN:s samarbete med banken gör ofta stor skillnad för dig som exportföretagare. Med garantierna som EKN erbjuder kan banken göra mer för dig som kund genom att öka kreditutrymmet och minska behovet av kapitaltäckning. Det underlättar för dig som exportföretagare att bli beviljad lån, rörelsekrediter, checkkrediter eller kontraktsgarantier. EKN gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga.

Hur går det till?

När du ansöker om en garanti gör EKN en kostnadsfri riskanalys av affären och du får en offert. När det är dags för din affär anmäler du till EKN att du vill använda den offererade garantin. EKN skickar därefter en faktura på premien och garantin träder i kraft när du har betalat fakturan. Ju tidigare du kopplar in EKN, desto mer kan de göra för dig.

Hur ansöker jag?

Ansök antingen via EKN (inloggning krävs) eller deras blanketter.

Vill du läsa mer?

På EKN:s webbplats kan du läsa mer information.

EKN Länk till annan webbplats.

Kreditgarantier inom fasen Exportera

Rådgivning inom fasen Exportera