Varim

Vattenreningsindustrins mötesplats. Varim är en branschorganisation för entre­prenörer, konsulter och produkt­leveran­törer inom svensk vattenrening och vattenbehandling.

Logotyp, Varim

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Varim arbetar för att skapa långsiktiga och resilienta lösningar, där våra medlemmar bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.