Teknikföretagen

Teknikföretagens 4 500 medlemsföretag står för en tredjedel av Sveriges export och över en miljon jobb.

Vår uppgift är att stärka våra medlemmars konkurrenskraft och driva den hållbara utvecklingen framåt. Tillsammans med företag över hela landet formar vi teknikbranschens framtid – för vi är tekniksverige.

Vi stärker medlemsföretagens konkurrenskraft huvudsakligen på tre sätt:

  • Genom anpassade kollektivavtal och genom rådgivning och utbildning i framför allt arbetsrätt och affärsjuridik.
  • Genom att påverka i näringspolitiska frågor, både i Sverige och EU, i syfte att främja innovation och utveckling i näringslivet.
  • Genom att förse medlemmar med kvalificerad ekonomisk analys och driva opinionsbildning i ekonomiska frågor.

Våra medlemsföretag utgörs både av stora, namnkunniga globala företag som exempelvis Ericsson, Scania, AFRY, ABB och Volvo, samt väldigt många betydligt mindre företag och företag i alla storleksklasser däremellan.

Gemensamt för våra medlemsföretag är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens. Samtidigt som medlemsföretagen löser många av vår tids utmaningar skapar de tillväxt och välstånd i Sverige.