Teknikföretagen

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisation med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export.

Teknikföretagen är den främsta företrädaren för svensk industri. Tillsammans står våra 4 300 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft. Vi stärker medlemsföretagens konkurrenskraft huvudsakligen på tre sätt:

  1. Genom anpassade kollektivavtal och genom rådgivning och utbildning i framförallt arbetsrätt och affärsjuridik.
  2. Genom att påverka i näringspolitiska frågor, både i Sverige och EU, i syfte att främja innovation och utveckling i näringslivet.
  3. Genom att förse medlemmar med kvalificerad ekonomisk analys och driva opinionsbildning i ekonomiska frågor.

Våra medlemsföretag utgörs både av stora, namnkunniga globala företag som exempelvis Ericsson, Scania, AFRY, ABB och Volvo, samt väldigt många betydligt mindre företag och företag i alla storleksklasser däremellan.