Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är en branschorga­nisation som företräder vatten­tjänst­företagen i Sverige.

Logotyp, Svenskt vatten

Svenskt Vatten arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. I syfte att nå visionen att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav ska Sveriges VA-organisationer år 2026 väsentligt stärkt sin förmåga att:

  • Leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
  • Bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
  • Vara en attraktiv arbetsgivare