Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är en branschförening som representerar företag och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Svensk Solenergi är en branschförening som med cirka 280 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.

Svensk Solenergi

  • uppvaktar myndigheter i syfte att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och fungerar som remissinstans i relaterade frågor,
  • delar ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation för uppmärksamma solenergitillämpningar och sprida information om bra exempel,
  • arrangerar branschseminarier,
  • sammanställer branschstatistik i samarbete med RISE och Energimyndigheten,
  • arrangerar forskarseminarier tillsammans med Energimyndigheten, med flera,
  • verkar för att ökad kompetens hos installatörer och andra relaterade yrkesgrupper i samarbete med medlemsföretag och RISE,
  • med mera.