IKEM

IKEM företräder 1 400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare i svenska och utlandsägda företag inom kemi, plast och materialbranscherna.

IKEM företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.
Kraft att lyckas förenar våra 1400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare inom kemi, plast och materialbranscherna.

Våra medlemsföretag ingår ofta i internationella koncerner och att de ska investera i Sverige är långt ifrån självklart. I en global ekonomi sker investeringar där det är mest lönsamt och att främja det svenska investeringsklimatet inom våra branscher är därför en av våra viktiga uppgifter. Utländska investeringar skapar fler jobb, ökar resurserna till svensk välfärd och öppnar nya marknadsmöjligheter för svenska företag.