Energiföretagen

Energiföretagen är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Logotyp, Energiföretagen

Vad gör Energiföretagen Sverige?

Vår främsta uppgift är att skapa goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar, som med sin verksamhet vill verka för hållbara och resurseffektiva energisystem.

Vi är branschens röst i samhällsdebatten och i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU. Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt.

En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.

Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.