Energiföretagen

Energiföretagen är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Logotyp, Energiföretagen

Energiföretagen Sverige arbetar för att:

  • Energibranschen ska möjliggöra ett fossilfritt samhälle till 2045 genom elektrifiering av samhället.
  • Driva förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle i samverkan med medlemmarna och resten av samhället. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem.
  • Skapa goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar, som med sin verksamhet verkar för hållbara och resurseffektiva energisystem.
  • Erbjuda service till våra medlemmar, så som specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser, i syfte att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.
  • Generera konkurrensfördelar för svenska företag genom säkra och hållbara energileveranser.
  • Uppnå vårt mål om att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.