Avfall Sverige

Avfall Sverige behärskar hela avfallskedjan som expertorganisation inom avfallshantering och återvinning.

Logotyp, Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Våra 400 medlemmar är främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. Vi representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU, driver frågor som är viktiga för våra medlemmar och fungerar även som remissinstans. Avfall Sverige bedriver påverkansarbete både nationellt och inom EU.