Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

Logotyp, Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna företräder de privata återvinningsföretagen.

Föreningens främsta uppgift är att arbeta så att det skapas sunda konkurrensutsatta marknader och att avfall blir en industriell råvara. Det innebär att en av de viktigaste frågorna är att arbeta för att marknadsmässiga lösningar och konkurrensneutralitet införs på avfalls- och återvinningsområdet. En annan viktig fråga är att stimulera och stötta medlemsföretagen så att de arbetar långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter.

Återvinningsindustrierna uppgifter

  • Att företräda medlemsföretagen
  • Att skapa bra förutsättningar för medlemsföretagens verksamheter när lagar och regler formas.
  • Att vidareutveckla medlemsföretagens miljökompetens.
  • Att vara en mötesplats där branschen, andra företag, politiker, myndigheter, forskare med flera diskuterar frågor som rör avfall- och återvinning.