Nordic Climate Facility

Nordic Climate Facility, NCF erbjuder bidrag till nordiska företag och organisationer för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer.

Logotyp, NCF

NCF finansierar klimatprojekt som ämnar minska utsläppen av växthusgaser och/eller främjar klimatanpassning samtidigt som de stimulerar företagande, skapar jobb och andra inkomst­möjligheter samt minskar fattigdom i implementerings­landet. Dessutom är det viktigt att projektet har en positiv inverkan på jämställdhet.

Bidrag inom fasen Exportera