Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Vad kan Naturvårdsverket göra för dig?

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål, där många myndigheter samverkar.

Bidrag inom fasen Växa