IVL Svenska Miljöinstitutet

Gemensamt för alla våra uppdrag är ett samspel mellan såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv.

Logotyp IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har Sveriges bredaste miljöprofil. Till skillnad från många andra aktörer förenar vi tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.