Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

Logotyp Business Region Göteborg

Hela vår verksamhet bygger på övertygelsen om att ensam inte är starkast. Kommunerna i Göteborgs­regionen har samarbetat sedan 1990-talet och sedan 2000 har detta samarbete skett inom Business Region Göteborgs verksamhet. Vi samarbetar i näringslivsutvecklande frågor, kring mark och lokaler, etableringsfrågor mm.

Tre kärnområden

För att kunna arbeta effektivt, och skapa det företagsklimat vi eftersträvar, har vi fokuserat våra resurser till tre huvudsakliga affärsområden:

  • Företagsutveckling
  • Etablering och investering
  • Kluster och innovation