Primozone hindrar kemikalierna att nå havet

Rester av läkemedel som följer med avloppsvattnet ut i havet är ett stort problem, över hela världen. I ett pilotprojekt som utförs på tio olika avloppsreningsverk i Skåne och Blekinge har man reducerat mängden läkemedel i vattnet med ett ozonsystem framtaget av Primozone.

Att man kan reducera mängden läkemedelsrester i vattnet med ozon är redan konstaterat i ett stort antal studier. Olika avlopps­reningsverk har dock olika förutsättningar avhängigt bland annat storlek, befolkningsstruktur, kringliggande miljö och renings­teknologi. För att få en så bred bild som möjligt av till exempel vilken ozon-dos som krävs för att få bort läkemedels­rester under olika förutsättningar, testas därför tekniken på flera anläggningar med Primozone's mobila ozonsystem.

Primozones mobila ozonsystem

Spåren av läkemedel påverkar fiskar

Anledningen till att det satsas på just läkemedel är att en stor del av dessa substanser passerar kroppen och hamnar i avlopps­reningsverket via urinen och kommer ut på andra sidan utan nämnvärd reduktion. Det har bland annat visat sig att fiskar kan bli tvåkönade om de simmar i vatten med rester av p-piller. Enligt forskare är det bara en tidsfråga innan vi börjar se följder även hos människor.

Mobil anläggning

Den mobila pilotanläggningen är framtagen av Primozone som tillverkar högteknologiska ozongeneratorer och ozonsystem för vattenrening. Ozonet slår sönder de giftiga läkemedels­substans­erna och gör dem harmlösa.

Primozone utvecklar och marknadsför energieffektiva ozon­generatorer, främst för användning inom vattenrengörings- och luftreningssystem, över hela världen. Med stöd från Tillväxt­verket har Primozone tagit fram en mobil anläggning som kan testas på befintliga reningsverk.

Vill du kontakta Primozone Production AB?

Webbplats: Primozonelänk till annan webbplats