Avlopps- och vattenrening

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Svenska företag kanske inte kan lösa hela världens vatten- och avloppshanteringsproblem. Vi kan däremot spela en viktig roll genom att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten. Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten.

Svenska företag på export inom avlopps- och vattenrening

Vattenbassäng

Primozone hindrar kemikalierna att nå havet

Rester av läkemedel som följer med avloppsvattnet ut i havet är ett stort problem, över hela världen. I ett pilotprojekt som utförs på tio olika avloppsreningsverk i Skåne och Blekinge har man reducerat mängden läkemedel i vattnet med ett ozonsystem framtaget av Primozone.

Läs mer om företaget Primozone

Solvatten

Familjer i Mali får rent vatten med solenergi

Den ser ut som en vanlig svart plastdunk. Men svenska uppfinningen Solvatten är mer än så. Den kan rädda liv, och den räcker åratal.

Läs mer om företaget Solvatten

Ny teknik ökar fosforåtervinning ur avloppsslam

Med hotet om fosforbrist framför ögonen har Ragn-Sells AB, EasyMining Sweden AB och en forskare vid SLU genom ny teknik visat att det går att utvinna fosfor ur avloppsslam med låg kvalitet.

Läs mer om Ragn-Sells initiativ

Solvatten

Altered Company – sustainability on tap

The “Altered nozzle” became a huge success on Kickstarter.com in 2016. Only three years later the company is established in the US, India, Central Europe and the Middle East. With unique and smart solutions for taps and showers, Altered Company aims to redefine people’s view of water saving and water cleaning. The recipe is simplicity and innovation expertise. Meet Altered’s designer Mikael Abbhagen, first out in our interview series on Swedish cleantech companies.

 

Läs mer om företaget Altered Company på engelska på swedishcleantech.comlänk till annan webbplats