Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen.

Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten. Andra innovativa företag arbetar med att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Inom området vatten och avlopp ingår:

 • avlopps- och vattenrening
 • marin teknik
 • 21 tisdag mars

  Uppsala ENERGY 2023

  På Uppsala ENERGY möts entreprenörer, forskare, studenter, industri, offentlig sektor och aktörer som utvecklar testmiljöer.

 • 13 torsdag april

  Smart City Asia 2023

  The Smart City Asia 2023 is expected to gather 400 companies participating from local and International enterprises in a wide range of industries, plus represe…

 • 09 tisdag maj

  Nordic Sustainability Expo 2023

  Den 9–10 maj 2023 kommer Nordic Sustainability med utgångspunkt i de globala målen och Agenda 2030 fokusera på cirkulär konsumtion och produktion, företagens o…