Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen.

Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten. Andra innovativa företag arbetar med att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Inom området vatten och avlopp ingår:

 • avlopps- och vattenrening
 • marin teknik
 • 03 fredag juni

  Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators

  Welcome to Sweco´s panel discussion `Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators`. Sweco has been accredited to participate in the summit Sto…

 • 02 torsdag juni

  Stockholm Impact Meetup

  On Thursday, June 2nd, Stockholm is hosting the Stockholm+50, a high-level UN conference on the human environment. On the same day Norrsken House Stockholm is …

 • 21 tisdag juni

  The Smart City Event

  Discover the nearly limitless potential of Smart Cities and how connected solutions will drive city wide improvements, better quality of life for residents and…