Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen.

Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten. Andra innovativa företag arbetar med att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Inom området vatten och avlopp ingår:

 • avlopps- och vattenrening
 • marin teknik

Mer inom området vatten och avlopp

Aktuellt inom vatten och avlopplänk till annan webbplats

Finansiering och rådgivning

Sök svenska företag inom vatten och avlopplänk till annan webbplats

Läs mer om framgångsrika företag inom området vatten och avlopplänk till annan webbplats

Event inom området vatten och avlopp

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området vatten och avlopp.

 • 16 tisdag mars

  Använd Agenda 2030 för ökad affärsnytta

  Som företag har du allt att vinna på att arbeta med FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. På detta digitala frukostmötet får du vet hur du …

 • 18 torsdag mars

  Nordic Edge Cross-Atlantic Conference SXSW

  Delivering on international climate goals leads to new innovation and market opportunities. At Nordic Edge Cross-Atlantic, smart cities and companies will pres…

 • 24 onsdag mars

  Cleantech Meetup

  Norra Sverige driver utvecklingen mot framtidens hållbara miljöer!