Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Här kan du läsa hur vi i Sverige arbetar med vatten och avlopp. I menyn till vänster kan du läsa korta artiklar som bland annat handlar om företag som lyckats nå ut till nya marknader eller på annat sätt skapat goda affärer.

Längre ner på denna sida hittar du även företag och event.

Inom området vatten och avlopp ingår:

Marin teknik

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen. Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten.

Avlopps- och vattenrening

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Svenska företag kanske inte kan lösa hela världens vatten- och avloppshanteringsproblem. Vi kan däremot spela en viktig roll genom att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Letar du efter företag inom detta område?

Du kan söka efter olika typer av miljöteknikföretag på den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Där hittar du över 1 000 svenska företag och kan filtrera dem utifrån företagets storlek, län och omsättning med mera.

Find Cleantech Companies (in English)länk till annan webbplats

Event inom vatten och avlopp

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området vatten och avlopp.