Intelligenta trafik­lösningar

Urbanisering och ökat tryck på städernas infrastruktur är en utmaning världen över. Framkomlighet ska matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Därför skapas intelligenta trafiklösningar för hållbara städer.

Framtidens stadslösningar handlar om renare fordonsbränslen och effektiva motorer, men också om intelligenta trafiklösningar i stadskärnor, väg- och trängselavgifter samt om miljözoner. Med helautomatiserade, elektroniska system för styrning av trafiken erbjuder svenska Kapsch TrafficCom AB innovativa trafiklösningar för dagens och framtidens storstäder.

Genom att få trafiken att flyta bättre kan både restid, utsläpp och buller minska. Transportföretag och kollektivtrafik kan vässa logistiken när risken för störningar i trafikflödet minskar. Förutsättningar finns också för minskad trafik.

Bild på trafik, Singapore

Teknikens styrande inverkan på trafikvolymen avgörs av vilken policy myndigheterna beslutar sig för, säger Göran Andersson, Senior Sales Manager på det svenska teknikföretaget. Erfarenheter från London, Singapore och Stockholm pekar mot en minskning av trafiken i städernas centrum med cirka 20 procent.

Mångsidig verktygslåda

Kapsch TrafficComs system finns idag i 41 länder och på 5 kontinenter världen över. Italien är en av Kapsch TrafficComs stora marknader för intelligenta trafiklösningar i stadskärnor. System finns i 28 italienska städer och bidrar bland annat till att skydda känsliga miljöer och värdefulla kulturarv i city med hjälp av olika trafikzoner.

Ett exempel är Milano som infört en miljözon i centrala delarna av staden där fordon debiteras efter miljöklass.

Redan ett år efter att systemet installerats hade antalet ej miljöklassade fordon minskat med över 50 procent, berättar Göran Andersson.

Verktygslåda av tekniska lösningar

Företagets intelligenta transportsystem är i själva verket en verktygslåda av tekniska lösningar med syftet att optimera trafikflöden och minska miljöpåverkan. I praktiken fungerar systemet genom att fordonen utrustas med en transponder som kommunicerar med en trafikcentral.

Automatisk nummerplåtsavläsning kan användas för kontroll och registrering av både regelbundna och tillfälliga användare. Via specialdesignad mjukvara, trådlös kommunikation och GPS (Global Positioning System) kan avgiftssystemet anpassas för olika trafikapplikationer i både landsvägs- och stadsmiljöer. Avgifter kan styras efter typ av fordon med möjlighet till betalning i för- eller efterskott.

Motivera till ändrade resvanor

Lokala förutsättningar och önskat resultat är grunden för designen av enskilda system. Varje storstad har sina egna trafikmönster och utmaningar. Det kräver i sin tur anpassning av både strategier och verktyg för att hålla trafiken flytande och för att motivera förarna till ändrade resvanor.

Rätt använd ger tekniken möjligheter att styra trafiken och kan dessutom ge intäkter genom vägavgifter för investeringar i till exempel bättre kollektivtrafik. Dessutom kan den skapa incitament att byta till miljöfordon.

Växande storstäders trafikutmaningar

Kapsch trafficcoms system är enkla att etablera och betalar sig relativt snabbt beroende på avgiftsnivå. Val av tekniklösning är beroende av vilken lagstiftning som finns i respektive land. Finns ett tillförlitligt bilregister och en lagstiftning som tillåter fotografering av fordonets registreringsskylt, kan systemet till stora delar göras helautomatiskt.

Vill du kontakta Kapsch TrafficCom AB?

Webbplats: Kapsch (in English)länk till annan webbplats