Transportledning

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Sverige har deltagit i EU-kommissionens initiativ Gröna korridorer och i andra innovativa projekt. I projektet Klimatneutrala godstransporter, KNEG, har ett stort antal företag, forskare, organisationer och myndigheter gått samman för att arbeta för att minska klimatpåverkan från godstransporter på svenska vägar.

Svenska företag på export inom transportledning

Storstad

Intelligenta trafik­lösningar

Urbanisering och ökat tryck på städernas infrastruktur är en utmaning världen över. Framkomlighet ska matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Därför skapas intelligenta trafiklösningar för hållbara städer.

Läs om företaget Kapsch TrafficComs innovativa trafiklösningar

Worldprem

Einride – the intelligent movement company

Working with heavy-duty truck engines made Einride’s CEO Roberth Falck realize the environmental impact of the transportation business. He quit his job and started his own company, with the vision of making road freight transportation more sustainable, safe and cost-efficient. By taking advantage of cutting-edge technology and big data, Einride’s system is already disrupting the transportation industry. Their future goal is to power fleets of autonomous, electric trucks on the road.

Läs mer om företaget Einride på engelska på swedishcleantech.comlänk till annan webbplats