Transporter

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Svenska företag på export inom transporter

Flexenclosure

Elväg för fossilfri lastbilstrafik

Världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik finns i Gävleborg. Sommaren 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri tung trafik på E16 utanför Sandviken. I två år har lastbilar med hybridiserad drivlina testkört sträckan och anläggningen lockar besökare från hela världen.

Läs mer om projekt Elväg E16