Fordon och bränslen

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Svenska företag på export inom fordon och bränslen

Flexenclosure

Svensk elfordonsinnovation tar sikte på Asien

Zbee är ett eldrivet och trehjuligt stadsfordon som utvecklats av det svenska företaget Clean Motion. Målet med Zbee har varit att skapa ett fordon med minimal miljöpåverkan genom extremt låg energiförbrukning och lågt resursnyttjande vid tillverkning.

Läs mer om företaget Zbee