Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Inom området transporter ingår:

 • fordon och bränslen
 • transporter
 • transportledning
 • 05 tisdag oktober

  Global Net Zero Summit

  We are at the beginning of the most important decade ever for our planet, and a major step change in collective policy action is required if we are to prevent …

 • 06 onsdag oktober

  Cleantech Forum Europe

  Join us for Cleantech Forum Europe on 6-8 October and connect to the people with the power to take us from chaos to transformation.

 • 08 onsdag september

  Ecosummit Berlin

  We’re super happy to give the green light for Ecosummit Berlin 8-9 September 2021. The physical Ecosummit Berlin 2021 is confirmed to take place as an invitati…