Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Inom området transporter ingår:

 • fordon och bränslen
 • transporter
 • transportledning
 • 21 tisdag mars

  Sweden Innovation Days

  Sweden Innovation Days, 21–23 mars 2023, en digital kostnadsfri konferens där vi vill visa upp Sverige som innovationsland är tillbaka för tredje året med rubr…

 • 09 torsdag mars

  Hello Tomorrow Global summit

  Founders and scientists presenting solutions to the greatest challenges of our time. Live-discussions on how to scale and finance the best solutions, debates e…

 • 06 tisdag december

  Stora mobilitetsdagen

  Missa inte Stora mobilitetsdagen 2022 för att hålla dig ajour och inspireras av experter och ledande beslutsfattare från branschen!