Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Inom området transporter ingår:

 • fordon och bränslen
 • transporter
 • transportledning
 • 17 måndag april

  Sustainable Skies World Summit 2023

  Taking place 17-18 April 2023, the global summit organised by Farnborough International, in partnership with the Sustainable Aviation Coalition, will showcase …

 • 18 tisdag april

  Green Hydrogen Summit 2023

  The fourth annual Green Hydrogen Summit will return to Lisbon as Portugal’s premier Green Hydrogen event to inspire and educate delegates on how to take advant…

 • 25 torsdag maj

  EDAY 2023: 10 år på gröna gatan – och på väg framåt!

  EDAY bjuder in dig till att se tillbaka på tio år av utveckling av forskning, miljölösningar och miljöteknik i regionen och att vara med och skapa målbilder fö…