Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Här kan du läsa hur vi i Sverige arbetar inom området transporter. I menyn till vänster kan du läsa korta artiklar som bland annat handlar om företag som lyckats nå ut till nya marknader eller på annat sätt skapat goda affärer.

Längre ner på denna sida hittar du även företag och kommande event.

Inom området transporter ingår:

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Fordon och bränslen

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Laddinfrastruktur

För att minska koldioxidutsläpp från bilar måste vi gå över till eldrift. Men för att kunna öka antalet laddbara fordon måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur. 2018 fanns det över 6 640 laddpunkter i Sverige.

Statistik om laddinfrastrukturlänk till annan webbplats

Transportledning

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Sverige har deltagit i EU-kommissionens initiativ Gröna korridorer och i andra innovativa projekt. I projektet Klimatneutrala godstransporter, KNEG, har ett stort antal företag, forskare, organisationer och myndigheter gått samman för att arbeta för att minska klimatpåverkan från godstransporter på svenska vägar.

Gröna korridorerlänk till annan webbplats

Klimatneutrala godstransporter, KNEGlänk till annan webbplats

Letar du efter företag inom detta område?

Du kan söka efter olika typer av miljöteknikföretag på den internationella webbplatsen swedishcleantech.com. Där hittar du över 1 000 svenska företag och kan filtrera dem utifrån företagets storlek, län och omsättning med mera.

Find Cleantech Companies (in English)länk till annan webbplats

Event inom området transporter

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området transporter.