Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Inom området transporter ingår:

Event inom området transporter

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området transporter.

 • 01 tisdag december

  BioDriv Tinget 2020

  BioDriv Tinget är mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen.

 • 18 måndag januari

  Fuels of the future

  Fuels of the future 2021 welcomes national and international participants including representatives from the raw material collecting and processing industry, t…

 • 04 fredag december

  Business Opportunities in the UK Electric Vehicle Sector

  If your company works with charging infrastructures, vehicle manufacturing, engine technologies or energy storage, e.g. batteries, this webinar is for you!