Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Inom området transporter ingår:

 • fordon och bränslen
 • transporter
 • transportledning
 • 07 torsdag april

  Industrial Energy Efficiency Conference 2022

  What is it all about? More decarbonisation, better business: "Twin Transition", New regulatory framework and Innovation.

 • 27 torsdag januari

  Affärsmöjligheter i USA inom energiområdet

  Har ni ett företag inom förnybar energi, hållbara byggnader, e-mobilitet eller fordonsindustri och blickar mot USA? Vill ni veta mer om just era affärsmöjlighe…

 • 06 onsdag april

  World Sustainable Energy Days

  In 2022, the World Sustainable Energy Days (WSED) present the far-reaching transformation of policies, technologies and markets and how to raise the pace of ch…