Luftkvalitet

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen.

S venska företag på export inom luftkvalitet

Flexenclosure

Improbed – transforming the fluidized bed boiler industry

Technically, a new way of operating existing and newly-built fluidized bed boilers by using an oxygen-carrying bed material. Potentially, an innovation that will have significant impact on carbon dioxide emissions connected to combustion of waste and biomass. In summary, a transformation to a more sustainable way of producing heat and power. Meet Lars Bierlein, operating CEO at Improbed, with his heart at the crossroads where innovative technology meets business development.

Läs mer om företaget Improbed på engelska på swedishcleantech.comlänk till annan webbplats