Jordbruk och skogsbruk

Sveriges yta består till 56 procent av skog och vi har en under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk.

Jordbruk och skogsbruk

Idag har Sverige världens mest långtgående regler för djur- och smittskydd, begränsning av antibiotika och miljökrav. Skogsindustrins utmaning är att hålla balansen mellan att bevara och odla en varierad skog samtidigt som Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och den fjärde största av papper och pappersmassa.

Den stora mängden bark, sågspån, grenar och andra restprodukter från skogsindustrin är en viktig källa för framställning av bio­driv­medel. Skogs- och jordbrukssektorns produkter är avgörande för många andra miljöteknikområdens utveckling.

Företag på export inom jordbruk och skogsbruk

Ny teknik ökar fosforåtervinning ur avloppsslam

Med hotet om fosforbrist framför ögonen har Ragn-Sells AB, EasyMining Sweden AB och en forskare vid SLU genom ny teknik visat att det går att utvinna fosfor ur avloppsslam med låg kvalitet.

Läs mer om företaget Ragn-Sells AB

Solvatten

Vultus – enabling waste-free farming

It all started with a drone and a passion for plantation. Today, the goal is to be the infrastructure for the entire worlds’ precision agriculture effort. Something that is most likely doable with the powerful product nitrogen prescription – that can reduce fertilizers by 30 %. Meet Robert Schmitt, founder and CEO of Vultus.

Läs mer om företaget Vultus på engelska på swedishcleantech.comlänk till annan webbplats