Resurser och miljö

Resurser och miljö är ett brett område som omfattar all användning av och utsläpp till luft, vatten och mark.

Sverige har under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk och skogs- och jordbrukssektorns produkter är avgörande för många andra miljöteknikområdens utveckling.

Skogsindustrins utmaning är att hålla balansen mellan att bevara och odla en varierad skog samtidigt som Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och den fjärde största av papper och pappersmassa. Den stora mängden bark, sågspån, grenar och andra restprodukter från skogsindustrin är också en viktig källa för framställning av bio­driv­medel.

För att livsmedelshanteringen ska bli mer hållbar måste produktionen bli mer resurseffektiv och klimatsmart och använda mer förnybar energi. Idag har Sverige världens mest långtgående regler för djur- och smittskydd, begränsning av antibiotika och miljökrav.

Ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären är att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden. Detta är en metod som, globalt och nationellt, lyfts fram i handlingsplanerna för nå klimatmålen. I delar av Sverige finns berggrund som bedöms vara lämplig för geologisk lagring av koldioxid. Sedan 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige, dock enbart till havs.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. Att sanera förorenade områden måste ske med stor sakkunskap och omsorg men det är också mycket viktigt att hindra fortsatta utsläpp.

Inom området resurser och miljö ingår:

 • jordbruk och skogsbruk
 • koldioxidlagring
 • klimatanpassning
 • livsmedel
 • luftkvalitet
 • markkvalitet
 • 10 fredag juni

  Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

  Kan marknadslösningar vara en möjlighet? Vem är i sådana fall köparen och vad är det som säljs? Hur kan en framtida marknadsplats för detta se ut? World Forest…

 • 03 fredag juni

  Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators

  Welcome to Sweco´s panel discussion `Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators`. Sweco has been accredited to participate in the summit Sto…

 • 08 onsdag juni

  World Bio Markets

  The bio industry’s premier business event returns on 8-9 June in Barcelona to connect over 250 industry leaders, in-person, with a 2-day programme of knowledge…