Resurser och miljö

Resurser och miljö är ett brett område som omfattar all användning av och utsläpp till luft, vatten och mark.

Sverige har under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk och skogs- och jordbrukssektorns produkter är avgörande för många andra miljöteknikområdens utveckling.

Skogsindustrins utmaning är att hålla balansen mellan att bevara och odla en varierad skog samtidigt som Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och den fjärde största av papper och pappersmassa. Den stora mängden bark, sågspån, grenar och andra restprodukter från skogsindustrin är också en viktig källa för framställning av bio­driv­medel.

För att livsmedelshanteringen ska bli mer hållbar måste produktionen bli mer resurseffektiv och klimatsmart och använda mer förnybar energi. Idag har Sverige världens mest långtgående regler för djur- och smittskydd, begränsning av antibiotika och miljökrav.

Ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären är att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden. Detta är en metod som, globalt och nationellt, lyfts fram i handlingsplanerna för nå klimatmålen. I delar av Sverige finns berggrund som bedöms vara lämplig för geologisk lagring av koldioxid. Sedan 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige, dock enbart till havs.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. Att sanera förorenade områden måste ske med stor sakkunskap och omsorg men det är också mycket viktigt att hindra fortsatta utsläpp.

Inom området resurser och miljö ingår:

 • jordbruk och skogsbruk
 • koldioxidlagring
 • klimatanpassning
 • livsmedel
 • luftkvalitet
 • markkvalitet

Mer inom området resurser och miljö

Aktuellt inom resurser och miljölänk till annan webbplats

Finansiering och rådgivning

Sök svenska företag inom resurser och miljölänk till annan webbplats

Läs mer om framgångsrika företag inom området resurser och miljölänk till annan webbplats

Event inom området resurser och miljö

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området resurser och miljö.

 • 20 torsdag maj

  Bioekonomis framtida roll i västsvenska kemi- och petroleumindustri

  Detta seminarium sätter fokus på hur primärt skogliga restströmmar passar in i ett framtida system med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar o…

 • 08 tisdag juni

  Cleantech Forum Asia

  Join us for easy access to start-ups, scale-ups, investors and multinationals from across the region and the world. Not only will you meet the future of Asia’s…

 • 27 torsdag maj

  Greater Copenhagen Green Deal

  Var med och driv den gröna omställningen framåt? På webbinariet Green Deal träffar du andra med samma mål. Vi riktar in oss på fyra områden för att driva på ut…