Resurser och miljö

Resurser och miljö är ett brett område. Sverige har under lång tid arbetat med hållbart skogs- och jordbruk.

Inom området resurser och miljö ingår:

Event inom området resurser och miljö

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området resurser och miljö.

 • 04 torsdag mars

  Future of agrofood, forestry and environment

  The DIVA consortium, in cooperation with the Enterprise Europe Network, invite you to a virtual event on 4 & 5 March 2021. The event is intended for providers …

 • 03 onsdag mars

  IPEC 2021

  Digitalisation meets Sustainability. The International Production Environmantal Community continues the European exchange of ideas and best practices. With ref…

 • 13 tisdag april

  Smart Cities Connect

  Smart Cities Connect, SCC, är en ledande nordamerikansk konferens och expo i gränssnittet mellan städer, företag och akademi. SCC är känd för hög kvalitet med …