Vindkraft

­Vindkraften har bara på några år genomgått en enorm utveckling och idag är vindkraftverken både effektiva, driftsäkra och producerar el till bra priser.

Tidigare låg till exempel Danmark före Sverige i utbyggnaden av vindkraft. Men 2015 passerade Sveriges produktion av vindkraftsel den danska. 2017 producerades 11 procent av Sveriges totala elproduktion av vindkraft. Svensk Vindenergi prognosticerar en fördubbling av vindkraftsproduktionen de närmaste fyra åren.