Familjer i Mali får rent vatten med solenergi

Utseendet bedrar. Den ser ut som en vanlig svart plastdunk. Men svenska uppfinningen Solvatten är mer än så. Den kan rädda liv, och den räcker åratal. Tack vare stöd från Demo Miljö har familjer i Mali fått prova uppfinningen.

­Bristen på rent vatten är ett stort problem i många av världens länder. Människor som lever i fattigdom blir sjuka och dör av nedsmutsat vatten. För att uppnå FNs Milleniemål, att fler människor ska få tillgång till rent vatten, behövs enkel och billig teknologi.

En svensk miljöuppfinning som har testats i afrikanska Mali är Solvatten. Där erbjöds den nya tekniken med hjälp av ekonomiskt stöd från Tillväxtverkets program Demo Miljö. Programmets syfte är bland annat att sprida miljöteknik till Sidas samarbetsländer. Företaget Solvatten har även tidigare fått stöd från Tillväxtverket för en förstudie och ett demonstrationsprojekt i Indien. Idag har Solvatten 45 aktiva projekt och över 200 00 användare över hela världen.

Vatten hälls i en av Solvattens svarta plastdunkar.

Foto: Solvatten AB

Från smutsigt till rent i dunken

Innovationen är skapad av Petra Wadström och kan på ett enkelt sätt rena och värma upp vatten med hjälp av solenergi. Dunken passar för ett familjehushåll och rymmer 11 liter vatten. Solvatten är en låda som fylls med det smutsiga vatten befolkningen har att tillgå och läggs i solen. Att vattnet blir rent beror på konstruktionen som kombinerar pastörisering, uppvärmningar av vatten till över 55 grader med naturlig uv-rening.

Solvatten kan rena vattnet från bakterier, virus och parasiter. Vi hoppas att tillgången på rent vatten ska hjälpa familjerna till ett bättre liv. Vi värdesätter detta demonstrationsprojekt mycket eftersom nyttan bäst beskrivs via exempel ur verkligheten, säger David Wadström, Solvatten AB.

I Mali samarbetade företaget med UN Habitat. Det är en FN-organisation vars mål är att bidra till bra boende och hållbar utveckling i städer och tätorter. Vägen till acceptans av ny miljöteknologi är ofta lång och kantad med praktiska och politiska problem i de länder UN Habitat arbetar.

Lokal förankring viktig för framgång

En förutsättning för att innovationer ska ha framgång är att de måste gynna människorna i deras vardag. Utan förankring på gräsrotsnivå går det inte att försöka sälja teknik till ländernas regeringar. Därför har Solvatten i detta, liksom i tidigare projekt, samarbetat med lokala organisationer snarare än med länder.

I Mali har vi introducerat Solvatten i kyrkogrupper och kvinnogrupper där befolkningen möts. Det spelar ingen roll hur bra miljötekniken är om inte befolkningen använder den. Därför är detta demonstrationsprojekt så viktigt, säger David Wadström.

Familjernas livskvalitet ökar

En fältstudie som gjorts i Kenya av Statens Lantbruks Universitet, SLU, visar att Solvatten varit till stor hjälp främst för kvinnor och barn. Kvinnorna beskriver att de sparar tid och pengar genom att de slipper leta efter ved eller köpa bränsle för att värma vatten till sin familj.

Barnen är friskare och familjernas livskvalitet har ökat, säger David Wadström.

Eftersom de flesta som inte har tillgång till rent vatten inte heller har el använder de ved för att värma vatten, vilket leder till skogsskövling och markerosion. Men med Solvatten behövs bara solenergi. Den omedelbara vinsten är därför att familjerna kan halvera sina uppvärmningskostnader när de använder behållaren för att få rent vatten.

Vill du kontakta Solvatten AB?

Webbplats: Solvattenlänk till annan webbplats