Solenergi

Från att vara en liten nischmarknad är nu solceller den snabbast ökande energikällan globalt. Kina och Indien satsar på enorma solcellsanläggningar men i framtiden kan ännu mer solenergi komma från hustaken. I Sverige installerades det nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Det totala antalet anläggningar var nästan 25 500 vilket är en ökning med drygt 67 procent jämfört med 2017.

Svenska företag på export inom solenergi

Solvatten

Familjer i Mali får rent vatten med solenergi

Den ser ut som en vanlig svart plastdunk. Men svenska uppfinningen Solvatten är mer än så. Den kan rädda liv, och den räcker åratal.

Läs mer