Effektiv biogasproduktion

Biogas bildas när organiskt material som till exempel växter, gödsel och hushållsavfall bryts ner av bakterier i en syrefri miljö. Men dagens rötkammare är inte så effektiva som de skulle kunna vara. Det är något som Bioprocess Control råder bot på.

Bioprocess Control är ett svenskt företag som utvecklar produkter och tjänster utformade för att effektivisera biogasprocessen. Det handlar om att utnyttja rötkammarens maximala kapacitet, utan att riskera överbelastning. Tack vare att processerna optimeras får man ut mer biogas ur råmaterialen på ett snabbare sätt.

En av Bioprocess Control's anläggningar.

Introducerad i den baltiska regionen

Företagets huvudprodukt AMPTS II – Automatic Methane Potential Test System – är en labbutrustning för att mäta hur mycket energi man kan få fram från olika organiska biomassa. Idéerna och den innovativa tekniken har redan exporterats till mer än 35 länder och har nu även introducerats till Estland, Lettland och Litauen.

En lyckad introduktion av den nya tekniken bland demonstrationskunder i den baltiska regionen har ökat kännedomen om olika biogasmaterials potential. Detta kommer i sin tur öka förtroendet och intresset i att investera i biogasprojekt, vilket i förlängningen minskar beroendet av fossila bränslen.

Test av ny modell

Bioprocess Control är ett högteknologiskt företag som arbetar med avancerad mätning och kontroll inom biogasområdet. Företaget har en bred produktportfölj som täcker analyser, mätutrustning och processimulering. Med stöd från Tillväxtverket har man testat en ny modell för exportförsäljning av företagets flaggskeppsprodukt AMPTS II i Baltikum.

Vill du kontakta Bioprocess Control?

Webbplats: Bioprocess Control (in English)länk till annan webbplats