Bioenergi

Nästan 50 procent av Sveriges energiproduktion kommer från förnybara källor. Detta beror främst på andelen vattenkraft och en ökad användning av biobränslen.

De två viktigaste källorna inom bioenergi är restprodukter inom jord- och skogsbruk samt organiskt avfall från hushåll och industrin. Dessa två källor är även de främsta bränsletyperna i fjärrvärmesektorn som levererar värme till majoriteten av alla flerbostadshus och kommersiella byggnader i Sverige.

Svenska företag på export inom bioenergi

Bioprocess Control

Effektiv biogasproduktion

Dagens rötkammare är inte så effektiva som de skulle kunna vara. Det är något som Bioprocess Control råder bot på.

Läs mer