Förnybar energi

Nästan 50 procent av Sveriges energiproduktion kommer från förnybara källor. Detta beror främst på andelen vattenkraft och en ökad användning av biobränslen. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta i EU. Sedan 1990 har utsläppen minskat kraftigt, främst på grund av övergången från olja för uppvärmning till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen.

Sverige blev det första landet i Europa som uppfyllde EU:s mål för 2020 gällande förnybar energi, åtta år före utsatt tid. Att Sverige var det första landet att nå EU:s mål kan delvis förklaras av den stora industriella efterfrågan på förnybar energi och snabb teknikadoption.

Från att vara en liten nischmarknad är nu solceller den snabbast ökande energikällan globalt. Kina och Indien satsar på enorma solcellsanläggningar men i framtiden kan ännu mer solenergi komma från hustaken.

­Vindkraften har bara på några år genomgått en enorm utveckling och idag är vindkraftverken både effektiva, driftsäkra och producerar el till bra priser.

Den svenska vattenkraften står för en stor del av Sveriges produktion av förnybar energi men möjligheten att bygga ut den ytterligare är starkt begränsad.

De stora forskningsinsatserna som förväntas bära frukt sker i stället på vågkraftens område. Den rörelseenergi som finns i havet och som ger vågor är en stor potentiell energikälla om den omvandlas till elektricitet.

De två viktigaste källorna inom bioenergi är restprodukter inom jord- och skogsbruk samt organiskt avfall från hushåll och industrin. Dessa två källor är även de främsta bränsletyperna i fjärrvärmesektorn som levererar värme till majoriteten av alla flerbostadshus och kommersiella byggnader i Sverige.

Inom området förnybar energi ingår:

  • solenergi
  • vindkraft
  • vatten och vågkraft
  • bioenergi

Mer inom området förnybar energi

Aktuellt inom förnybar energilänk till annan webbplats

Finansiering och rådgivning

Sök svenska företag inom förnybar energilänk till annan webbplats

Läs mer om framgångsrika företag inom området förnybar energilänk till annan webbplats

Event inom området förnybar energi

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området energi.