Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla

Utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i landet är en bidragande faktor där majoriteten av all värme produceras av energi från avfall som annars skulle ha gått till spillo. Vi är också ett föregångsland inom fjärrkyla och den första anläggningen kom i drift redan 1992.

Företag inom fjärrvärme och fjärrkyla på export

Flexenclosure

Improbed – transforming the fluidized bed boiler industry

Technically, a new way of operating existing and newly-built fluidized bed boilers by using an oxygen-carrying bed material. Potentially, an innovation that will have significant impact on carbon dioxide emissions connected to combustion of waste and biomass. In summary, a transformation to a more sustainable way of producing heat and power. Meet Lars Bierlein, operating CEO at Improbed, with his heart at the crossroads where innovative technology meets business development.

Läs mer om företaget Improbed på engelska på swedishcleantech.comlänk till annan webbplats