Plasmaprocess halverar utsläppen av koldioxid

ScanArc Plasma Technologies ligger bakom en nyutvecklad metod för tillverkning av råjärn. Metoden Iron Arc är baserad på plasmateknologi och ger ungefär hälften så stora utsläpp av koldioxid som den traditionella masugnsprocessen.

I Hofors utvecklas spetsteknik inom högtemperaturprocesser och i praktiken innebär det att ScanArc arbetar med plasma. Plasma är inget ämne utan ett tillstånd som uppstår då en gas värms tillräckligt mycket. Elektronerna separeras från atomkärnorna och under de senaste 30 åren har vi vidareutvecklat plasmatekniken.

Vi kan exempelvis återvinna metaller och energi ur avfall, exempelvis stoft från metallurgiska processer, berättar Maria Swartling, som är en av forskarna vid ScanArc.

Person i skyddsdräkt som gjuter i en masugn.

Foto: Hasse Andersson

Det senaste från oss är att använda plasmateknik vid framställning av järn. Detta vi tror mycket på och ser fördelar ur klimatsynpunkt med den nya metoden, fortsätter Maria Swartling.

Miljönytta från plasmageneratorer

En plasmagenerator är en utrustning som överför elektrisk energi till värmeenergi som bärs av en mycket het gas. Gasen hettas upp av en ljusbåge och i plasmageneratorn kan i stort sett alla gaser upphettas till att övergå till plasma. I plasmageneratorn överförs 85–90 procent av elenergin till värmeenergi och plasman kan användas för olika typer av reaktioner. Ett exempel är smältning och reduktion av zinkoxid i stoft som bildas vi tillverkning av stål.

Andra exempel där plasmateknologin gör miljönytta är destruktion av ozonnedbrytande ämnen, fullständig nedbrytning av organiska ämnen i processgaser, återvinning av metaller i stoft som samlas upp i stoftfilter, samt återvinning av metaller från flygaska som bildas vid förbränning av avfall, förklarar Maria Swartling.

Vill du kontakta ScanArc Plasma Technologies?

Webbplats: ScanArclänk till annan webbplats