Energieffektivisering

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Att energieffektivisera sitt företag är ofta lönsamt. Många företag kan sänka sina energirelaterade kostnader med mer än 20 procent genom att kartlägga sin energianvändning och genomföra effektiviseringsåtgärder.

Företag som arbetar med att effektivisera sin energianvändning stärker både sin lönsamhet och sin framtida konkurrenskraft. Att sänka energikostnaderna kan även ge andra positiva effekter, som ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan och ett starkare varumärke.

 • 03 fredag juni

  Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators

  Welcome to Sweco´s panel discussion `Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators`. Sweco has been accredited to participate in the summit Sto…

 • 02 torsdag juni

  Stockholm Impact Meetup

  On Thursday, June 2nd, Stockholm is hosting the Stockholm+50, a high-level UN conference on the human environment. On the same day Norrsken House Stockholm is …

 • 21 tisdag juni

  The Smart City Event

  Discover the nearly limitless potential of Smart Cities and how connected solutions will drive city wide improvements, better quality of life for residents and…