Energieffektivisering

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Att energieffektivisera sitt företag är ofta lönsamt. Många företag kan sänka sina energirelaterade kostnader med mer än 20 procent genom att kartlägga sin energianvändning och genomföra effektiviseringsåtgärder.

Företag som arbetar med att effektivisera sin energianvändning stärker både sin lönsamhet och sin framtida konkurrenskraft. Att sänka energikostnaderna kan även ge andra positiva effekter, som ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan och ett starkare varumärke.

 • 09 tisdag maj

  Elfack

  Elfack erbjuder en möjlighet att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminariep…

 • 21 tisdag mars

  Uppsala ENERGY 2023

  På Uppsala ENERGY möts entreprenörer, forskare, studenter, industri, offentlig sektor och aktörer som utvecklar testmiljöer.

 • 13 torsdag april

  Smart City Asia 2023

  The Smart City Asia 2023 is expected to gather 400 companies participating from local and International enterprises in a wide range of industries, plus represe…