Energieffektivisering

Att energieffektivisera sitt företag är ofta lönsamt. Många företag kan sänka sina energirelaterade kostnader med mer än 20 procent genom att kartlägga sin energianvändning och genomföra effektiviseringsåtgärderna.

Här kan du läsa några exempel på hur vi i Sverige arbetar inom området energieffektivisering.

Inom området energieffektivisering ingår:

Event inom området energieffektivisering

Här kan du hitta de närmast kommande eventen inom området energieffektivisering.